Dokument

Nedan finner ni de senaste stadgarna för Lavad FFH. Antagna 2021-04-08

Här kan du ladda ner en blankett för ansökan om medlemskap i Lavad FFH

Integritetspolicy för Lavad FFH Ek.Förening finns för nedladdning nedan

Vid försäljning av fastighet behöver man skicka in en anmälan om överlåtelse av medlemskapet

Vid nedläggning av kanalisation för fiber behövs ett avtal med markägaren.

Information om hantering av Personuppgifter enl. GDPR finns att läsa nedan